Upplever ditt barn utmaningar att komma till skolan?

Om ditt barn visar tecken på att inte vilja gå till skolan rekommenderar vi att du är i kontakt med skolan i ett tidigt skede. Ofta syns utmaningarna först i hemmet och därför uppmanar vi föräldrar att med låg tröskel kontakta skolan. Vi vet att tidiga insatser ger bättre resultat och genom ett samarbete kan vi hitta de rätta sätten att stöda ditt barn.


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare

Bestående notiser

Upplever ditt barn utmaningar att komma till skolan?

Senaste notiser

Inga övriga notiser hittades.