Förväntansdokument

Förväntansdokument

Skolan ansvarar för att:

Att skapa en trygg och trivsam miljö.
Att eleven möts med hänsyn, vänlighet och respekt.
Att varje elev behandlas individuellt och får stöd efter behov.
Att en inspirerande studiemiljö erbjuds.
Att eleven uppmuntras och får veta vad den är bra på.
Att kontinuerligt utvärdera sitt och elevernas arbete.
Att hemmet informeras om elevens skolgång.
Att du som förälder alltid känner dig välkommen till skolan.

Som förälder ansvarar du för:

Att ditt barn är utvilat, kommer i tid och har ätit frukost.
Att ditt barn har rätt utrustning.
Att du sjukanmäler ditt barn på morgonen och låter det vara hemma och kurera sig.
Att du stöttar ditt barn med dess hemuppgifter och ser till att de sköts.
Att du håller kontakt med skolan och ditt barns lärare.
Att du tar del av den information som ges från skolan.
Att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal.
Att ledighet utöver skolloven undviks i möjligaste mån och att du vid eventuell ledighet under terminstid ansvarar för att medsända uppgifter utförs.
Att du visar att skolan är viktig för ditt barns lärande genom att ha en positiv grundinställning.
Om du är missnöjd eller undrar över något tala först med berörd personal.

Som elev ansvarar du för:

Att du alltid gör ditt bästa.
Att du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt mot alla elever och vuxna.
Att du passar tider.
Att du ser till att det du behöver under skoldagen finns t.ex. idrottskläder, läxböcker, frukt.
Att du gör dina läxor.
Att du hjälper till att hålla skolan snygg och ren och inte avsiktligt söndrar eller förstör.
Att du följer skolans och klassens ordningsregler.
Att du tar ansvar för ditt skolarbete.
Att du använder hjälm vid cykling och skridskoåkning.