Skolans trivselregler

Regler som vi bör följa för att alla ska trivas och ha det bra.

Trivselregler i Kållby skola (29 § Gr Utbl)

Reglerna gäller när eleven är i skolan eller deltar i skolans verksamhet utanför skolan. Även på rasten innan undervisningen eller verksamheten börjar och efter den sista lektionen eller annan verksamhet t.ex. klubbverksamhet.

Syftet med trivselreglerna är att främja den interna ordningen i skolan, ostörda studier samt trivsel och trygghet i skolan.

Social miljö

Säkerhet

Egendom

Digital miljö

Disciplin

Fastställd på lärarmöte 21.9.2021

Uppgörande av trivselreglerna är ett samarbete mellan elever, vårdnadshavare, lärare och personal.