Förskolor, skolor och gymnasier, förberedelse inför eventuell elavbrott

Vi förbereder oss inför elavbrott som en eventuell elbrist under den kommande vintern kan orsaka. Utgångspunkten är att verksamheten i skolorna fortsätter som närundervisning trots elavbrott.


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare

Senaste notiser

Förskolor, skolor och gymnasier, förberedelse inför eventuell elavbrott