PÄIKKY inloggning

Inloggning till PÄIKKY för vårdnadshavarna

https://pedersore.paikky.fi/#login

Instruktioner åt vårdnadshavare: https://www.pedersore.fi/utbildning-och-barnomsorg/barnomsorg/paeikky/