SURSIK SKOLA

Nyaste notiser

PRAO 2 framflyttas till vårterminen 29.10.2020

Niornas andra PRAO-period framflyttas till vecka 3 och 4 pga rådande restriktioner. vecka 3 klasserna E, G, H, R vecka 4 klasserna A, B, C, D

Lunch v 44 23.10.2020

Läs hela notisen

Länk till skolans händelsekalender 04.05.2016

Läs hela notisen

Du ser endast officiella notiser ovan. Efter att ha loggat in kan du se mera notiser.

Wilma 2.32.7 © 2000-2020 Visma