Information till niorna och vårdnadshavarna gällande gemensam ansökan

Tidtabellen för gemensam ansökan
Nejdens skolor, länkar till information
Den utvidgade läroplikten
Guide för föräldrar till unga som går ut grundskolan


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen, till vårdnadshavare och för direktionen