PRAO vid Sursik hösten 2022

Hösten 2022 har Sursiks nior PRAO vecka 39 och 48.


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen, till vårdnadshavare och för direktionen