Ytteresse skola

Nyaste notiser

Matlista v 6 03.02.2023

Läs hela notisen

Förskolor, skolor och gymnasier, förberedelse inför eventuell elavbrott 20.12.2022

Vi förbereder oss inför elavbrott som en eventuell elbrist under den kommande vintern kan orsaka. Utgångspunkten är att verksamheten i skolorna fortsätter som närundervisning trots elavbrott.

Läs hela notisen

Händelsekalender läsåret 2022- 2023 15.08.2022

Läs hela notisen

Du ser endast officiella notiser ovan. Efter att ha loggat in kan du se mera notiser.

Wilma 2.33.61.1 © 2000-2023 Visma Lisenssit

Visma och Visma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma AS. Wilma och Wilma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma Enterprise Ab. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.