Vad är Wilma?

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av Skolkansliet i Pedersöre.

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärare markera vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare och läsa skolans notiser.

Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

Logga in i Wilma genom att skriva in ditt användarnamn och ditt lösenord i fälten till höger. Klicka sedan på Logga in.

Vanliga frågor

Vårdnadshavarens Wilma funktioner

Har du glömt ditt lösenord?

Ifall du har en e-postadress registrerad i vårt wilma-system, kan du återställa lösenordet själv. Klicka på 'Glömt lösenord?' i rutan Logga in. Ifall problem uppstår kontakta berörd skola.

Wilma 2.34.42.1 © 2000-2024 Visma Lisenssit

Visma och Visma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma AS. Wilma och Wilma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma Aquila Ab. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.